Ma stai in relax!!! Luca! no problem for work, for car, for life…? eh magari! Oggi mi sono svegliato tardi e, dopo aver portato fuori Ugo, volevo andare in auto fino a Kalsedett passando per Järpen. Ma la macchina aveva un brutto rumore ed odore di bruciato e ho rinunciato.  Stasera è uscito l’amico di Aziz, meccanico, e ha constatato che si deve cambiare qualcosa sulla frizione. Amen si fa! ormai abbiamo cambiato tutto o quasi!!!

Domani si riprende la settimana lavorativa ad Åre, tra nuovi orari da concordare e chiarimenti lavorativi. Siamo cosi preziosi che litigano per averci tutti!!?

Adesso (ore 21) mentre scrivo, è delizioso il sole che entra dalle finestre e riscalda la casa! Il campeggio è un via e vai di camper, caravan e di molte persone norvegesi che non comprendono come mai questo luogo verrà abbandonato dalla amministrazione comunale in mano a privati…….già…… si vedrà!!

Ugo chi vive meglio di te ?????  —VIDEO 261

 

Men slappna av !!! Luca! inga problem för arbete, för bil, för livet …? eh kanske! Idag vaknade jag sent och efter att ha tagit Ugo ville jag köra till Kalsedett via Järpen. Men bilen hade dåligt ljud och bränd lukt och jag gav upp. I kväll kom Azizs kompis, en mekaniker, ut och fann att något måste ändras i kopplingen. Amen gör det! nu har vi ändrat allt eller nästan !!!

I morgon återupptar vi arbetsveckan i Åre, med nya scheman som ska avtalas och arbetsförklaringar. Vi är så dyra att de kämpar för oss alla !!?

Nu (klockan 21) när jag skriver är solen som kommer in genom fönstren och värmer huset ljuvligt! Camping är en go and go för campare, husvagnar och många norska som inte förstår varför denna plats kommer att överges av den kommunala administrationen i privata händer ……. redan …… vi kommer att se !!

Ugo som lever bättre än dig ????? –VIDEO 261 –