Relax dopolavoro – etter jobba

E’ esplosa l’estate !!!  sommaren har exploderat!!!

Non mi sto rendendo conto che sono nel paradiso degli alberi e quindi della stessa vita! Jag inser inte att jag är i trädträdets paradis och därför av livet själv!