Buonaserata a tutti, caldissimi giorni svedesi mi stanno letteralmente capottando! Praticamente è la prima estate piena che passiamo qui! Una settimana di massime di trenta gradi e oltre. Ugo boccheggia e pensa che ci sono cagnolini che stanno peggio di lui…  Ora lo porto al lago.

Esattamente due anni fa arrivavamo nella famiglia di Mattmar per fare workaway… 26 luglio 2017… Sembra siano passati decenni e invece solo due anni. Due anni intensi di felicità, gioie, preoccupazioni, dolori e speranze. Avventure.

God kväll till alla, väldigt heta svenska dagar vänder mig bokstavligen! Det är praktiskt taget den första hela sommaren vi tillbringar här! En vecka på högst 30 år. Ugo gisper och tror att det finns hundar som är värre än honom … Nu tar jag honom till sjön. För exakt två år sedan anlände vi till Mattmars familj för att gå volontär för träning … 26 juli 2017 … Det verkar ha varit decennier och istället bara två år. Två intensiva år av lycka, glädje, oro, smärta och hopp. Adventures.

alcuni video di due anni fa